Video Player is loading.

Up next


Podmínka zachování katolické církve v Texasu je oddělení od bergogliánské sekty

What is the truth
What is the truth - 218 Views
16
218 Views
Published on 12 Jul 2023 / In News and Politics

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://condition-for-preserving.wistia.com/medias/e06ylkudha
https://rumble.com/v2zl4ei-v-texasu.html
https://cos.tv/videos/play/45779404075865088
https://www.bitchute.com/video/G8FSXYdCyMBg/

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=50354
https://bcp-video.org/cz/cirkve-v-texasu/

Odebírat aktuální informace od BKP https://bit.ly/3BhmCoT

Biskupové BKP připravili koncept prohlášení pro biskupa Josepha Stricklanda z Tyleru v Texasu.

Koncept prohlášení:
Drazí kněží, řeholníci, řeholnice, bratři a sestry,
tímto já, biskup Joseph Strickland, vyhlašuji oddělení naší diecéze od bergogliánské sekty. Činím to s vědomím zodpovědnosti za spásu duší před Bohem i před celou katolickou církví z důvodu záchrany katolické víry a morálky.
Nedávno jsem se k výroku: „Patrick Coffin zpochybnil legitimitu papeže Františka“ vyjádřil: „Pokud to tak je (že Patrick Coffin zpochybnil legitimitu papeže), nesouhlasím; věřím, že papež František je papež, ale je na čase, abych řekl, že odmítám jeho program podkopávání pokladu víry.“ Na závěr jsem vyzval: „Následujte Ježíše.“
Nyní konám pokání za to, že jsem napsal, že „věřím, že papež František je papež“. Já jako biskup se musím k základním pravdám, na nichž závisí spása, vyjadřovat jasně, a ne dvojznačně. Jasně se musím proto vyjádřit k realitě, která je v současné době v církvi klíčová, a to: buď František Bergoglio je řádným papežem, a pak ho jako katolíci máme poslouchat a následovat, anebo František právoplatným papežem není, a pak jsme povinni se od něj oddělit. Můj výrok, že v něho věřím jako v papeže, byl mylný a šlo o vyjádření falešné víry, která se nezakládala na faktech, a proto nebyla ve shodě s pravdou. Fakta svědčí o veřejné apostazi Františka Bergoglia. Mé původní vyjádření proto bylo zbabělým alibismem a protiřečilo katolickému učení, postavenému na Písmu a Tradici. Realita je, že František je veřejným heretikem. Když jsem napsal, že věřím, že František je platným papežem, tímto veřejným vyjádřením falešné víry jsem zapřel svou spasitelnou víru. To je ale veřejná zrada Ježíše Krista a matení prostých katolíků. Kajícně se proto zříkám svého výroku falešné víry. Věřím a vyznávám všechny pravdy katolického učení, z nichž vyplývá, že František Bergoglio je veřejný heretik, který na sebe stáhl exkomunikaci latae sententiae za své veřejné hereze.
On prosazuje legalizaci homosexuality a tím ruší Boží přikázání. Dalším jeho zločinem proti víře je, že se dopustil veřejného modlářství intronizací démona Pačamamy. On se také veřejně zasvětil démonům a satanu při rituálu šamana v Kanadě. Tímto likviduje základní pravdy víry, které souvisí s prvním přikázáním Desatera a zároveň likviduje Boží zákony a přikázání i křesťanskou morálku. V současnosti nutí katolickou církev k legalizaci amorálnosti LGBTQ. Toto je vzpoura proti Bohu a sebevražda katolické církve.
Já jako katolický biskup nemohu proto Františka Bergoglia vyznávat jako pravověrného papeže, a pokud jsem tak činil, byl to hřích zrady Ježíše Krista a Jeho spasitelného učení. Z toho nyní konám veřejné pokání před Trojjediným Bohem i před celou katolickou církví. Mým konkrétním krokem pokání je, že se nyní s celou diecézí, za niž nesu zodpovědnost, veřejně odděluji od bergogliánské sekty.
Jsem vděčný bývalému prefektovi Kongregace pro nauku víry za jeho nedávný výrok, že veřejný heretik není platným papežem. S tímto výrokem musí plně souhlasit všichni pravověrní biskupové.
Vyzývám biskupy Texasu, Ameriky i celé katolické církve, aby učinili to, co činím já.
Kdybych se já pro spásu své i vašich duší neoddělil od bergogliánské sekty, tato sekta mě dříve či později zlikviduje. Všichni víte o manipulační vizitaci, která byla úskočně vykonána právě s tímto skrytým cílem.
Tímto vyjadřuji své uznání hrdinnému bývalému nunciovi USA, Carlovi Maria Viganovi, který vyzval Františka Bergoglia k abdikaci. Vás, drazí kněží, řeholníci, řeholnice, bratři a sestry, vyzývám, abyste pro spásu své duše zachovali katolickou víru čistou a spolu se mnou se postavili za hájení této víry, bez níž není spásy.
Váš biskup Joseph
5. 7. 2023

Show more
Comments disabled by channel owner

Up next